Myyntiehdot

Trygghet
Vi er overbevist om at vi må opptre korrekt og ordentlig, og kommunisere åpent og ærlig med våre kunder og partnere. Nedenfor finner du våre salgs- og leveringsbetingelser:

Generelle vilkår
For å kunne handle må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfyllles ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

Din bestilling
Bestillingen du har gjort er bindende. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, slik at det samsvarer med din bestilling.

Betaling
Visa og Mastercard kan benyttes som betalingsalternativ direkte i nettbutikken. Din bestilling vil ikke bli fraktet ut fra produksjonshallen før betalingen er godkjent.

Prisendring
Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av endringer fra våre samarbeidspartnere. Dersom det forekommer prisendringer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil vil dette ikke få tilbakevvirkende kraft.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Fraktprisen blir kalkulert og oppgitt når man fyller inn ordreskjemaet. Fraktkostnaden blir kalkulert utifra postkodesonen.

Salg til Sverige, Danmark og Finland

Ta kontakt med lars@esse-skandinavia.no for ordre, frakt og pris. Vi leverer til Sverige, Danmark og Finland

Levering
Vi leverer kun produktet frem til avtalt sted. All leveranse skjer til byer og sentrale strøk. Levering til områder utenfor sentrale strøk tilkommer et tillegg på 40%. Vi leverer kun på gateplan og inkluderer ikke transport i huset eller på byggeplass. Dersom det ikke er mulig for en lastebil å komme til område vil vi levere den til nærmeste godsterminal. Dersom kunden ikke er tilgjengelig på avtalt sted vil vi levere den til nærmest godsterminal. Dersom kunden ikke henter innen 3 dager så må kunden bære merkostnaden på terminalen.

Vi foretar ikke montering, løft, innrigging eller bæring av produktet inn i huset.

Selger skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for kostnader rettet til transport, montering, løft etter produktet har nådd frem til avtalt sted eller plassert på godsterminal.

For sendinger til Svalbard og Spitsbergen ta kontakt med Esse Skandinavia AS.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir beskjed skriftlig (pr. epost eller brev).

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Reklamasjon
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. For varemottak se underliggende pkt.

Ved feil eller mangler kan du kreve retting av feil, prisavslag eller at kjøpet heves. Meldingen om feil kan sendes skriftlig eller formidles muntlig, men må skje innen rimelig tid etter varen er mottatt. Uansett gjelder her som ellers to års reklamasjon på varen etter forbrukerkjøpsloven eller fem år ved særlige tilfeller. Alle reklamasjoner må skje skriftlig. Selger kan kreve å få reparere varen hvis varen ikke produseres lenger eller liknende.

Skadet gods
Slik går du fram dersom det skulle være skader på varer du har mottatt. Om det er synlige skader ved mottak, spør sjåføren om skaden er registrert. Om ikke, sørg for at sjåføren registrer det som skade og skriv «skadet» + underskrift. Eventuelle skjulte skader eller skader som avdekkes etter at godset er mottatt skal meldes inn innen 7 dager etter at godset er mottatt. For begge tilfeller må du dokumentere skade(r) med bilder og merkes av pakkseddel for skadede varer. Bilder, sendingsnummer og pakkseddel sendes til lars@rodelt.no , merk eposten med «Skadet gods» og ditt kundenummer. Emballasje og skadet gods må oppbevares inntil ansvarsforhold er avklart/saken er avsluttet

Returer
Returer skal alltid meldes til Esse Skandinavia på mail til lars@rodvelt.no. Kjøper vil motta opplysninger om returfrakt fra selger på mail. Kjøper skal ikke under noen omstendighet sende varen i retur uten returavtale. Kjøper bærer fraktkostnadene ved retur. Selger plikter å bruke rimeligste tilgjengelige frakt.

Tekniske opplysninger
Illustrasjoner, tegninger, oppgaver over priser, tekniske data som vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc., i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og kan ikke oppfattes som endelig og bindende.

De samme opplysninger som nevnt over, er bindende for selgeren når de er tatt med i ordrebekreftelse, annet avtaledokument eller er henvist til som en del av avtalen, med mindre det skriftlig kommer til uttrykk at de bare er veiledende.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Force Majeure
Som Force Majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren spesielt. Som Force Majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgers forutsatte transport, arbeidskonflikter og andre forhold som forsinker selgerens levering, herunder forsinket levering fra selgers leverandør, og som selgeren ikke kan påvirke.

Kjøperens plikt til å overta salgsgjenstanden
Kjøperen plikter å overta salgsgjenstanden på leveringsstedet når den er leveringsklar ved tentativ eller garantert leveringstid. Plikten til å betale kjøpesummen bortfaller ikke selv om kjøper ikke overtar salgsgjenstanden ved levering.

Unnlater kjøper å ta i mot salgsgjenstandene innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet eller kreve erstatning. Det vises for øvrig til kjøpslovens bestemmelser, §§ 72, 73 (1) og 74 til 78.

Rekisteröidy uutiskirjeisiin

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.